มณฑลทหารบกที่ 41

www.militarycircle41.com
 

หน้าหลัก ภารกิจ ประวัติหน่วย ทำเนียบ
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชา เว็บบอร์ด สมุดเยี่ยม การติดต่อ

วิสัยทัศน์      มณฑลทหารบกที่ 41 เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการถวายความปลอดภัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ ดำเนินงานการศาลทหาร การคดี การเรือนจำ สนับสนุนหน่วยทหารในเขตพื้นที่ ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ การระดมสรรพกำลัง และแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายในและการป้องกันประเทศแผนที่ มทบ.41

ขอเรียนเชิญโพสท์
ข้อความสรรเสริญ
พระบารมี
และเทิดพระเกียติฯ

[เลือกคลิ๊กภาพ]

ภาพ 1

ภาพ 2

ภาพ 3

 


ข่ายกาญจนาภิเษก

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงกลาโหม

กองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ

สนง.ตำรวจแห่งชาติ

กองทัพภาคที่1

กองทัพภาคที่2

กองทัพภาคที่3
กองทัพภาคที่4
 
กองทัพน้อยที่ 1
กองทัพน้อยที่ 2
กองทัพน้อยที่ 3
 
 
กองพลที่1 รอ.
พล.ร. 2 รอ.
กองพลทหารราบที่ 3
กองพลทหารราบที่ 4
กองพลทหารราบที่ 5
กองพลทหารราบที่ 6
กองพลทหารราบที่ 7
กองพลทหารราบที่ 9
กองพลทหารราบที่15
 
กองพลพัฒนาที่ 1
กองพลพัฒนาที่ 2
กองพลพัฒนาที่ 3
กองพลพัฒนาที่ 4
 

มณฑลทหารบกที่ 11

มณฑลทหารบกที่ 12
มณฑลทหารบกที่ 13
มณฑลทหารบกที่ 14
มณฑลทหารบกที่ 15
มณฑลทหารบกที่ 21
มณฑลทหารบกที่ 22
มณฑลทหารบกที่ 23

มณฑลทหารบกที่ 24

มณฑลทหารบกที่ 31

มณฑลทหารบกที่ 32
มณฑลทหารบกที่33
มณฑลทหารบกที่41
มณฑลทหารบกที่42
บชร.1
บชร.2
บชร.3
บชร.4
 
 
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ช.พ.
จทบ.ท.ส.
จทบ.ป.น.
 
กรมทหารราบที่ 5
กรมทหารราบที่ 15
กรมทหารราบที่ 25
ป.5
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
หน่วยทหารใน ทบ.
สารบัญราชการไทย

ราชกิจจานุเบกษา

กรมกำลังพลทหารบก

กองการกำลังพล สบ.ทบ.

ออมทรัพย์กองทัพบก

คำนวณ กบข.

พจนานุกรม online

 

IP


ศกม.มทบ.41

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับประชาชน

เพลง : คืนความสุขให้ประเทศไทย

 

 

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมที่ ๙๔

เมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙๐๐ นาฬิกา
ศูนย์การศึกษาค่ายวชิราวุธ โดย พันเอก วาทยุทธ ชูช่วย
หัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๔๑
นำกำลังพลและครอบครัว เข้ารับการอบรมการทำเบเกอรี่
ณ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๙๓

เมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ผู้บังคับหน่วยทหารในค่ายวชิราวุธ ร่วมวางพานพุ่ม
ณ อนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในวันกำลังสำรอง ประจำปี ๒๕๕๗
โดยมี พลตรี นพวงศ์ สุรวิชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธี


กิจกรรมที่ ๙๒

เมื่อ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙๐๐ นาฬิกา
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๑ กองทัพภาคที่ ๔
จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย (นายสิบ ๒, พลทหาร ๓)
พร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน
ให้การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ โดยรับน้ำจากการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน จำนวน ๖ เที่ยว รวมปริมาณ ๓๖,๐๐๐ ลิตร


กิจกรรมที่ ๙๑


เมื่อ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๓๓๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นประธานพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต
กองทัพบก ให้แก่ทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต
ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ
ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๙๐

เมื่อ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นประธานพิธีรับมอบอุปกรณ์แผงกั้นจราจรบรรจุน้ำ
จากบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
โรงแยกก๊าชธรรมชาติขนอม   ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๘๙

เมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๕๐๐ นาฬิกา
ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ป่าหญ้าบริเวณริมถนนบายพาส (ถนนข้างค่าย)
ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๑ กองทัพภาคที่ ๔
ได้จัดยานพาหนะรถดับเพลิง รถน้ำ และกำลังพลให้การสนับสนุน
ส่วนราชการอื่น ในการดับเพลิงที่กำลังโหมไหม้อย่างรวดเร็ว
จนสามารถควบคุมเพลิงได้


กิจกรรมที่ ๘๘

พลตรี นพวงศ์ สุรวิชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๔ ตรวจเยี่ยม

พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ตรวจเยี่ยม

เมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๗๐๐ นาฬิกา
มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ทำการรับทหารกองเกิน และส่งตัวเข้า
กองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามฝึก
กองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีญาติของทหาร
กองเกินมาส่งเป็นจำนวนมาก


กิจกรรมที่ ๘๗

เมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๖๔๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
พร้อมด้วยคุณนงลักษณ์ วิริยากุล ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๑ ให้การต้อนรับ คุณพัชรินทร์ โรจนภักดี
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๔ ซึ่งได้
เดินทางมาเยี่ยมบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ณ บ้านพัก
มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๘๖


เมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๗๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ พร้อมด้วย
ข้าราชการและครอบครัวชาวค่ายวชิราวุธ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร
รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สโมสรวีรไทย
ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี พลตรี นพวงศ์ สุรวิชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานพิธี


กิจกรรมที่ ๘๕

เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๔๓๐ นาฬิกา
พันเอก ภาสกร ทวีตา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นประธานตรวจความพร้อม กองร้อยรักษาความสงบ
มณฑลทหารบกที่ ๔๑  ณ สนามฝึกกองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๘๔

เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙๓๙ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลชั้นสัญญาบัตร
และประทวน ผู้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมี
กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๘๓

เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙๐๐ นาฬิกา
พันเอก ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศฝษ.สทพ.นทพ. และคณะ ซึ่งเดินทางมา
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆของ สทพ.นทพ.
ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๘๒

เมื่อ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๘๓๐ นาฬิกา
พันเอก ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
และคณะ ร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน


กิจกรรมที่ ๘๑

เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙๐๐ นาฬิกา
กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ กระทำพิธีรับส่งหน้าที่ ระหว่าง
พลเอก สกล ชื่นตระกูล ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก กับ
พลโท วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ ๔ ณ สนามบินกองทัพภาคที่ ๔
ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชกิจกรรมที่ ๘๐

เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๘๓๐ นาฬิกา
พันเอก ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
และคณะ ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
มหาเจษฏาราชเจ้า"  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๗๙

เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๘๓๐ นาฬิกา
พันเอก ภาสกร ทวีตา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นประธานพิธีสวดมนต์ไหว้พระและอบรมศีลธรรมประจำเดือนกำลังพล
ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๗๘

เมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙๐๐ นาฬิกา
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๑ สนับสนุนรถน้ำ
ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร ๑ คัน และขนาด ๖,๐๐๐ ลิตรอีก ๑ คัน
บรรทุกน้ำสนับสนุนเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช บรรทุกน้ำ
จาก อบต.ท่าทราย ไปจ่ายยังสำนักงานการประปาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายน้ำประปาบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช
จำนวน ๙๖,๐๐๐ ลิตร


กิจกรรมที่ ๗๗

เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๑๐๐ นาฬิกา
พันโท ธนกฤต จันทรุกขา รองหัวหน้ากองกำลังพล
มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ทำการแทน หัวหน้ากองกิจการพลเรือน
มณฑลทหารบกที่ ๔๑/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๑
ให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง ตามโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจ
ช่วยภัยแล้ว ประจำปี ๒๕๕๗ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๗๖

เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๐๐๐ นาฬิกา
พันเอก ภาสกร ทวีตา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๑/
เสนาธิการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๑
จัดกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ ออกช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
รถน้ำ ๒ คัน ๆ ละ ๖,๐๐๐ ลิตร รวม ๔ เที่ยว


กิจกรรมที่ ๗๕

เมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๘๔๕ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ให้การต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล กองทัพภาคที่ ๔
และหน่วยทหารในพื้นที่ เยี่ยมชมกิจการสวัสดิการ (
PX.ทภ.๔)
ณ ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๗๔

เมื่อ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการทหาร
ผู้ซึ่งได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพระบารมี กองบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๗๓

เมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙๐๐ นาฬิกา
สถานีสารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๑ จัดตั้งจุดตรวจ
กวดขันวินัยและการจราจรในกิจการทหาร ภายในค่ายวชิราวุธ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๗๒

เมื่อ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๐๓๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
สร้างพระพุทธสิหิงคราช  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๗๑

เมื่อ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ พันโท อำนวย หมกทอง นายทหารฝ่ายการเงิน
มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ประชุมชี้แจงนโยบายของผู้บังคับบัญชา
และแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงิน ให้กำลังพลในสังกัดทราบ
ณ ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ


กิจกรรมที่ ๗๐

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๑ โดย ร้อยโท โชคชัย เนียมปูน
ผู้บังคับหมวด  แสดงดนตรีสนับสนุนภารกิจหน่วยในโอกาสต่างๆ
ตามร้องขอ ห้วง กุมภาพันธ์ ถึง ๕ มีนาคม ๒๕๕๗
 


กิจกรรมที่ ๖๙

เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ศูนย์การศึกษาค่ายวชิราวุธ ปิดโครงการ
อบรมเพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบให้แก่กำลังพล ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๓๒ คน


กิจกรรมที่ ๖๘

เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ศูนย์การศึกษาค่ายวชิราวุธ ปิดโครงการ
สอนเสริมให้แก่บุตรหลานกำลังพลภายในค่าย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
จำนวน ๒๐ คน


กิจกรรมที่ ๖๗

เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๓๓๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นประธานการประชุม กพอ.สาขา ทภ.๔ ประจำเดือน ม.ค. ๕๗
ณ ห้องประชุม บก.มทบ.๔๑ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๖๖

เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล และคณะ ตรวจเยี่ยมทีมนักกรีฑา
กองทัพภาคที่ ๔ ซึ่งเก็บตัวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬากองทัพบก ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๕๗
ที่ จ.ราชบุรี


กิจกรรมที่ ๖๕

เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙๐๐ นาฬิกา
กองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ทำการฝึกครูทหารใหม่
ณ สนามหน้ากองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๖๔

เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๔๓๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑,
คุณนงลักษณ์ วิริยากุล ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๑ และชุดแพทย์โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
(ทีม ๓ ประสาน) เยี่ยมบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ


กิจกรรมที่ ๖๓

เมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๐๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒, ๓ หญิง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖   ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ ๔๑  ณ สนามฝึก หมวดสนามยิงปืน กองร้อยมณฑล
ทหารบกที่ ๔๑ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๖๒

เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๓๓๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑/
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เป็นผู้แทน
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เป็นประธานพิธีมอบ
ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๗ ให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการสนามตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้   ณ ห้องวชิราวุธ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ค่ายวชิราวุธ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๖๑

เมื่อ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๔๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑/
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เป็นผู้แทน
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ พร้อมด้วย
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาสาสมัครทหารพราน
จีรศักดิ์ จิตรานนท์ ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ณ วัดปากระวะ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๖๐

เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๓๓๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นประธานพิธีรับศพทหารกล้า อาสาสมัครทหารพราน
จีรศักดิ์ จิตรานนท์ สังกัด หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ ๔๔
ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมรับศพ ณ บริเวณสนามบิน
กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๕๙

เมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ พร้อมด้วย
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๑ และสมาชิกฯ
ร่วมพิธีวันสถาปนากองทัพภาคที่ ๔ ครบรอบปีที่ ๓๙  ณ กองบัญชาการ
กองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  โดยมี
พลโท สกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานพิธี


กิจกรรมที่ ๕๘

เมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๖๓๐ นาฬิกา
มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
กำลังพล ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ณ บริเวณสนามบิน ทภ.๔
ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๕๗

เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๐๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่กำลังพลในหน่วย
ผู้มีผลการเรียนในหลักสูตรต่างๆดีเด่น


กิจกรรมที่ ๕๖

เมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙๐๐ นาฬิกา
ร้อยโท เรวัต ชมดี ผู้ฝึก หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๔๑
ทำการฝึกทบทวนให้แก่ทหารกองประจำการ มณฑลทหารบกที่ ๔๑
ณ สนามฝึก กองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๕๕

เมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๗๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นประธานเปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์ มณฑลทหารบกที่ ๔๑
พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ เพื่อติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งในพื้นที่
รับผิดชอบผ่านระบบอินเตอร์เนต ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์
กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๕๔

เมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙๓๐ นาฬิกา
พันโท ธนกฤต จันทรุกขา รองหัวหน้ากอง กองกำลังพล
มณฑลทหารบกที่ ๔๑ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมพิธีวันสถาปนา
กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๔ ครบรอบ ๓๕ ปี
ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี พลโท ชาญประดิษฐ์ แสงนิล เป็นประธานพิธี


กิจกรรมที่ ๕๓

เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๗๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
พร้อมด้วย คุณนงลักษณ์ วิริยากุล ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๑   รับ - ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   ณ ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช  ซึ่งเสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  มณฑป
พระเถราจารย์ วัดคีรีกันทร์  อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๕๒

เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๑๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ตรวจความเรียบร้อย  กองอำนวยการถวายความปลอดภัย
มณฑลทหารบกที่ ๔๑  ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
เพื่อถวายความปลอดภัยแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
ณ วัดคีรีกันทร์ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๕๑

เมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๑๑๕ นาฬิกา
พันเอก ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา
ทหารกองหนุน ผู้นำชุมชน ในการมีส่วนร่วมปกป้องการละเมิดสถาบัน
ณ โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๕๐

เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๔๐๐ นาฬิกา
กองทัพภาคที่ ๔, มณฑลทหารบกที่ ๔๑ และหน่วยทหารในค่ายวชิราวุธ
กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย
โดยมี พลโท สกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธี


กิจกรรมที่ ๔๙

เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๙๐๐ นาฬิกา
พันเอก ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ให้การต้อนรับ พลตรี นพวงศ์ สุรวิชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๔
ซึ่งเดินทางมาร่วมงานเลี้ยงกำลังพลสวนสนาม ณ สโมสรวีรไทย
ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๔๘

หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๑ แสดงในงานเลี้ยงกำลังพล
เนื่องในวันกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของทหาร
ในค่ายวชิราวุธ เมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๔๗

เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ  ๑๓๑๕ นาฬิกา
พันเอก ภาสกร ทวีตา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๑/เสนาธิการ
กองอำนวยการถวายความปลอดภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นประธานการประชุมการเตรียมการถวายความปลอดภัย
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ ห้องประชุม
เสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๔๖

เมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๓๓๐ นาฬิกา
คุณนงลักษณ์ วิริยากุล ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๑ นำผลิตภัณฑ์ของชมรมฯ
มาร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


กิจกรรมที่ ๔๕

เมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ ๔ / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพภาคที่ ๔  ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ตามโครงการ
หนึ่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ เทศบาลตำบลปากพูน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๔๔

เมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๗๐๐ นาฬิกา
มณฑลทหารบกที่ ๔๑ จัดแสดงดนตรี สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหน้ากองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา
ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี
ร้อยตรี โชคชัย เนียมปูน ผู้บังคับหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นผู้ควบคุมวง


กิจกรรมที่ ๔๓


เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๐๓๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นประธานในการประชุมหารือ การเปิด-ปิดช่องทางผ่านเข้า-ออก
ด้านหลังค่ายวชิราวุธ (ซอยผู้พันโชค) โดยมีเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๔๑
หัวหน้ากองข่าว มณฑลทหารบกที่ ๔๑, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมหารือ ณ กองบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๔๒

เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙๓๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนจรัสพิชากร เข้าอวยพรปีใหม่
และรับฟังโอวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องวชิราวุธ
กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๔๑

เมื่อ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๓๓๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๔๐

เมื่อ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๘๓๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ และคณะ
เข้าอวยพรปีใหม่ พลโท สกล ชื่นตระกูล  แม่ทัพภาคที่ ๔
ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ  อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๓๙

เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๖๐๐ นาฬิกา
พันเอก ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ พร้อมด้วย
รองประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๑
กำลังพลในสังกัด มณฑลทหารบกที่ ๔๑  และสมาชิกชมรมแม่บ้านฯ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พลตรี นพวงศ์ สุรวิชัย
รองแม่ทัพภาคที่ ๔  เป็นประธานในพิธี


กิจกรรมที่ ๓๘

ภาพบางส่วนการแสดงดนตรีในภารกิจต่างๆของหมวดดุริยางค์
มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๓๗

เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๘๓๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ เป็นประธานพิธี
สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวูธ
ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 


กิจกรรมที่ ๓๖

เมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๘๓๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ เป็นประธานพิธี
มอบประกาศชมเชยให้แก่ สิบเอก สุธน ทองสินธุ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, สิบเอก ศรวิษฐ์ รักสม และ สิบเอก นเรศ คงนาค
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง ณ ที่รวมพลแถว
กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๓๕

เมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๙๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นประธานการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศของมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๓๔

เมื่อ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๔๓๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ร้อยตรี จักรกฤษณ์ อุบลจินดา ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ฌาปนสถานวัดเสาธง หมู่ ๑๓
ต.ท่าชอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๓๓

เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๔๓๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ร้อยตรี ภาคิน โภคินศิริกุล ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ฌาปนสถานวัดปากเหมือง 
ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๓๒

เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๙๔๕ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ได้กรุณามอบหมายให้ พันโท สุรชัย สมาคม เป็นผู้แทนหน่วย
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับโรงพยาบาลนครินทร์
เนื่องในโอกาสเปิดอาคารผู้ป่วยใหม่ โดยมีรองผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลนครินทร์ ให้การต้อนรับ


กิจกรรมที่ ๓๑

เมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๔๓๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
พร้อมด้วยข้าราชการทหาร ตำรวจ และพลเรือน กระทำพิธีรับศพทหาร
ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ สนามบินกองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๓๐

เมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๙๓๙ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ข้าราชการ และครอบครัว ในสังกัดมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๔๑
ครบรอบ ๗๓ ปี ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี
พลตรี นพวงศ์ สุรวิชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธี


กิจกรรมที่ ๒๙

เมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ กองทัพภาคที่ ๔  มณฑลทหารบกที่ ๔๑
หน่วยทหารในค่ายวชิราวุธ  หน่วยราชการ พ่อค้า ประชาชน
ชาวนครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดงานวันวีรไทย ณ บริเวณอนุสาวรีย์
วีรไทย ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี
พลโท สกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธี


กิจกรรมที่ ๒๘


เมื่อ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๕๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
มณฑลทหารบกที่ ๔๑ พร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์
ให้การสนับสนุนภารกิจ แม่ทัพภาคที่ ๔/ผู้อำนวยการ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๔ มอบถุงยังชีพ
ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๒๕๐ ชุด
ณ บ้านเกาะทวด หมู่ ๓ ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๒๗

เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๑๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
นำกำลังพลในสังกัด มณฑลทหารบกที่ ๔๑
ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๒๖

เมื่อ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๑๐๐ นาฬิกา
พันเอก ภาสกร ทวีตา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
พร้อมด้วยกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สนับสนุนภารกิจ
มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ ๓
ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี
พลตรี นพวงศ์ สุรวิชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานฯ


กิจกรรมที่ ๒๕

เมื่อ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๙๐๙ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
พร้อมด้วยกำลังพลและหน่วยทหารในค่ายวชิราวุธ
ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช   ณ สโมสรรื่นฤดี
ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยมี
พลตรี นพวงศ์ สุรวิชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานพิธี


กิจกรรมที่ ๒๔

เมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๒๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
และคณะ, คุณนงลักษณ์ วิริยากุล ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๑ และคณะ
และโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ณ สถานสงเคราะห์บ้านสิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๒๓เมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๘๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยทหารในค่ายวชิราวุธ
คุณนงลักษณ์ วิริยากุล ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านฯ
ครอบครัวและกำลังพลค่ายวชิราวุธ ร่วมทำบุญตักบาตร
และสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
ณ ศาสนสถานกองทัพภาคที่ ๔ ค่ายวชิราวุธ
อ.เมือง นครศรีธรรมราช โดยมี พลตรี นพวงศ์ สุรวิชัย
รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานพิธี


กิจกรรมที่ ๒๒


ภาพบรรยากาศ ญาติและครอบครัวทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๕๖
เยี่ยมและรับประทานอาหารร่วมกัน ณ หน่วยฝึกทหารใหม่
มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๐๓๐ นาฬิกา


กิจกรรมที่ ๒๑


เมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๓๓๐ นาฬิกา
พันเอก ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย จำนวน ๑๐๐๐ ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ณ วัดกัลยานฤมิต ต.คลองน้อย  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๒๐


เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๙๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑/
ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๑
และคณะ ร่วมกับ คุณนงลักษณ์ วิริยากุล ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๑ และคณะ
นำถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม
จำนวน ๒๒๐ ถุง ณ บ้านเกาะทวด หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะทวด
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๑๙

เมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๓๓๐ นาฬิกา
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ร่วมกับ
ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๑
และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
นำสิ่งของมอบผู้ประสบภัยน้ำท่วมภายหลังน้ำลด
ณ ชุมชนสนามบิน กองทัพภาคที่ ๔ โดยมี
พลตรี ชรินทร์ อมรแก้ว รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธาน


กิจกรรมที่ ๑๘


เมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๙๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ และหน่วยทหาร
ในค่ายวชิราวุธ ประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖
โดยมี พลตรี ชรินทร์ อมรแก้ว รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธี


กิจกรรมที่ ๑๗

เมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๗๐๐ นาฬิกา
พันเอก ภาสกร ทวีตา
เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ตรวจภูมิประเทศสภาพน้ำท่วมพื้นที่อำเภอเมือง

นครศรีธรรมราช และบริเวณโดยรอบ


กิจกรรมที่ ๑๖


เมื่อ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๐๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นประธานพิธีบริจาคโลหิตของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๑๕


เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๕๓๐ นาฬิกา
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๔ จัดจำหน่ายสินค้า
มือสองราคาถูก รายได้สมทบกองทุนโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการ
พิเศษ กองทัพบก โดยมี คุณนงลักษณ์ วิริยากุล  ประธานชมรมแม่บ้าน
ทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ร่วมจำหน่ายสินค้ามือสอง
ณ บริเวณ
PX. ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๑๔


เมื่อ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๐๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ พร้อมด้วย
คุณนงลักษณ์ วิริยากุล ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๑ ร่วมต้อนรับ พลโท สกล ชื่นตระกูล
แม่ทัพภาคที่ ๔ และร่วมทอดกฐินสามัคคีกองทัพภาคที่ ๔
ณ วัดคงคาล้อม ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


กิจกรรมที่ ๑๓

เมื่อ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๘๓๐ นาฬิกา
พันเอก ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ของกำลังพล
ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ


กิจกรรมที่ ๑๒

เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ และคณะ
ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ พบปะผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูฝึก
และผู้ช่วยครูฝึก เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและมอบนโยบาย
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ


กิจกรรมที่ ๑๑

เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๗๐๐ นาฬิกา
พลตรี พีรพล วิริยากุล
  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ให้การต้อนรับ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขา กองทัพภาคที่ ๔ และคณะ ที่เดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญ
บุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ บุตรของ
จ่าสิบเอก ถาวร คงคาเย็น ณ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


กิจกรรมที่ ๑๐

เมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗๐๐ นาฬิกา มณฑลทหารบกที่ ๔๑
รับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ ๒/๒๕๕๖ เพื่อส่งเข้าประจำกองประจำการ
ตามหน่วยต่างๆ


กิจกรรมที่ ๙

เมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๐๐๐ นาฬิกา
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงมีพระกรุณาประทานผ้าพระกฐินประจำปี ๒๕๕๖
และทรงอนุโมทนาให้ พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
เป็นประธาน เพื่อทอดถวาย ณ วัดท่าแพ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้าราชการภายในค่ายวชิราวุธและครอบครัว
ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี


กิจกรรมที่ ๘

เมื่อ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๘๐๐ นาฬิกา พลตรี พีรพล วิริยากุล
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ เป็นประธานพิธีสมโภชน์องค์พระกฐินฯ
ณ วัดท่าแพ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๗

เมื่อ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๑๓๐ นาฬิกา คุณนงลักษณ์ วิริยากุล
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๑ ได้นำเสื้อผ้า
และสิ่งของซึ่งได้รับบริจาคจากกำลังพลและครอบครัว มอบให้แก่สมาคมแม่บ้านทหารบก
ในกิจกรรม "มหกรรมสินค้ามือสองโดยสมาคมแม่บ้านทหารบก" เพื่อนำรายได้
สมทบทุนตามโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบก


กิจกรรมที่ ๖

เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๘๓๙ นาฬิกา พลตรี พีรพล วิริยากุล
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนผู้ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ห้องพระบารมีปกเกล้าฯ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๕

เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๓๐ นาฬิกา พลตรี พีรพล วิริยากุล  
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ เป็นประธานพิธีสวดมนต์ไหว้พระของกำลังพล
ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๔

เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๘๓๐ นาฬิกา พันเอก บัญชา
สินเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ และคณะ ร่วมพิธีวันตำรวจ
ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช


กิจกรรมที่ ๓
     

เมื่อ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๒๐๐ นาฬิกา ชมรมแม่บ้านทหารบก
สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๑ ร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ ๔๑ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมพัฒนาวัดท่าแพ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงมีพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี


กิจกรรมที่ ๒

เมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘๓๐ นาฬิกา พันเอก บัญชา สินเจริญ
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ไหว้พระ
ประจำสัปดาห์ของกำลังพล ณ สโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ


กิจกรรมที่ ๑
        
เมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐ นาฬิกา พลตรี ชาญประดิษฐ์ แสงนิล รองแม่ทัพภาคที่๔/อุปนายกสโมสรฯ (๓) เป็นประธานการประชุมสามัญสโมสรรื่นฤดี ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมี พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑/หัวหน้ากรรมการสโมสรรื่นฤดี ให้การต้อนรับและจัดการประชุม

ข่าวราชการ


 

 


 

 

 


 

...2557 ปีแห่งการพัฒนากองทัพบกสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด "รับรู้ รวดเร็ว โปร่งใส มีประสิทธิภาพ" ...

KM

e - LEARNING

e - BATTALION

e - ARMY

กฎหมายที่ทหารควรทราบ  [ โดย พ.อ. ธวัชชัย ทับทิมสงวน นสวส.ทภ.4 ]
  โครงสร้างภาษีใหม่ ปี 2556

 
 


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

TOR : ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference)
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ
มณฑลทหารบกที่
41 (3 ธ.ค.56
)
ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 41 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบประปา (6 ธ.ค.56)

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


 


พลตรี พีรพล วิริยากุล
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่
41
 

สง.ผบ.มทบ.41

สง.รองผบ.มทบ.41(1)

สง.รองผบ.มทบ.41(2)

สง.เสธ.มทบ.41

สง.รองเสธ.มทบ.41(1)

สง.รองเสธ.มทบ.41(2)


 
กกพ.มทบ.41
กขว.มทบ.41
กยก.มทบ.41
กกบ.มทบ.41
กกร.มทบ.41

 
ฝคง.มทบ.41
บก.มทบ.41
ฝ่ายสรรพกำลัง
ฝธน.มทบ.41
ฝสห.มทบ.41
ฝสวส.มทบ.41
ฝกง.มทบ.41
ฝสก.มทบ.41
ฝสส.มทบ.41
ฝอศจ.มทบ.41
ผสพ.มทบ.41
ผพธ.มทบ.41
ผปบ.มทบ.41
ผยย.มทบ.41
มว.ดย.มทบ.41
กองเรือนจำ มทบ.41
สขส.มทบ.41
อัยการศาล มทบ.41
ศาล มทบ.41
 
ศปพส.ค่ายวชิราวุธ
สโมสรรื่นฤดี
PX
อผศ.จว.น.ศ.

 

ศฝ.นศท.มทบ.41
ร้อย.มทบ.41
ร้อย.สห.มทบ.41
สง.สัสดี จว.น.ศ.
 
 

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก

ทีวีออนไลน์

ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ช่อง NBT
ช่อง THAI PBS
ช่อง TNN24
ช่อง NATION
ข่อง BLUESKY TV
ช่อง DNN TV 
 
มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สื่อสารทหาร  412369
1 - 96 ต่อ 40290
 ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
Get free counter at Cgi2yoU.com
Webmaster
Lt.Col. SUTA   SEEDANGGAM
nsvsmtb41@hotmail.com
Author information goes here.
Copyright © 2013 : by [
Lt.Col. SUTA   SEEDANGGAM ]. All rights reserved.
Revised: 17 มิ.ย. 2557 21:22:39 +0700 .